Varför ska man spåra?

Olika typer av spår

När kan man börja?

Gör vi det enkelt för oss kan vi dela in spåren enligt följande:
 

Hårda spår
Personspår
ID-spår
Viltspår
IPO - spår

 

Observera att detta är en väldigt "grov" indelning.

Vi vågar påstå att alla hundar gillar att spåra, det ligger ju i deras natur. De vilda hundarna har i alla tider varit tvugna att spåra och jaga sin mat. Även om våra moderna hundar får maten serverad så finns generna och driften kvar för att spåra. Det är denna drift vi ska ta till vara oavsett vilken typ av spår vi är intresserade av.

Spårarbete är bra motion för hundens hjärna och stärker självförtroendet. Någon har sagt att hunden använder 80% av sin hjärnkapacitet till att analysera dofter, det är lätt att förstå att hundarna blir trötta av att spåra.
Träning av spårkonditionen är både viktigt och roligt.

Hårda spår är precis som det låter spår som ligger på hårt underlag. Det kan till exempel vara på betong, asfalt eller till och med is. Ett spår lagt på hårt underlag avger liten eller ingen bakgrundsdoft, i idealfallet är det bara spårläggarens doft som ligger kvar  i spåret.

Personspår är den typ av spår som ofta återkommer i bruksgrenarna, spåret är som namnet antyder lagt av en människa och oftast i terräng. Ett spår lagt på "mjuka" underlag har en annan doftbild än de spår som läggs på hårda underlag. I personspåret försöker vi att få hunden att markera föremål i spåret.

Träna spår kan man inte börja med för tidigt, omvänt gäller att det aldrig är för sent för att träna spår.

Vad gäller valpen som är 8 veckor och som äter fyra gånger per dag så kan man gott låta den spåra ett mål mat per dag.

Den äldre hunden som kanske inte är så fysiskt aktiv längre kommer med all säkerhet att älska spårabetet. Ordentligt med hjärngymnastik skapar en harmonisk hund. Den äldre och kanske klokare hunden kommer att älska utmaningar i spåret.

Även vi människor mår bra av spårarbetet, vi får motion och ibland får vi också trevlig samvaro medan spåren ligger till sig.

ID-spår är ett begrepp som kan vara litet luddigt men enkelt uttryckt gäller det här att få hunden att välja rätt spår bland ett antal olika spår. Vad man ofta menar med ID-spår är att hunden efter att ha presenterats för en "smeller" (detta kan vara till exempel ett klädesplagg från spårläggaren), ska kunna hitta rätt spår. Egentligen är alla spår en typ av ID-spår eftersom alla spår har sin egen identitet och doftbild.

Viltspår