Nosarbete - varför då?

Oavsett vilken typ av nosarbete vi ägnar oss åt så verkar det oftast vara något hundarna uppskattar. Nosarbete är en fantastisk stimulans för såväl valpen som just börjar upptäcka världen som för den äldre hunden som inte är fullt så rörlig längre men som mår bra av att bli stimulerad.
Nosarbetet är självständigt och något som hundarna oavsett ålder är mycket bättre på än vad vi är.

Hundens sinnen:

Om vi gör det enkelt för oss så använder hunden tre sinnen när den söker eller spårar. Vi pratar alltså om syn, hörsel och doftsinne. Fortsätter vi att generalisera så är hundens bästa sinne doftsinnet och det "sämsta" synen (observera att detta är både rasbetingat och individbetingat så det gäller inte alla hundar).
Hunden sägs använda 80% av sin hjärnkapacitet till att analysera dofter, utifrån detta är det lätt att dra slutsatsen att vi som vill aktivera våra hundar inte ska glömma bort nosarbetet. Ett jobb som de flesta hundar trivs med och växer med.

Nosarbete, möjligheter:

Det första sinnet valpen använder när den föds är doftsinnet, det är så valpen som fortfarande inget kan se hittar till maten. Oavsett hur domictiserade våra hundar har blivit så har dom fortfarande det genetiska arvet av att söka föda, detta kan vara mer eller mindre utpräglat hos olika individer men arvet finns där i större eller mindre mån.
Att träna nosarbete är något de flesta hundar tycker om, oavsett om man ägnar sig åt spår eller sök så brukar aktiveringen gynna de flesta inklusive hundföraren. Det trevliga med nosarbete är att ingen hund är för ung likaväl som ingen hund är för gammal. Valpen på 8 veckor lägger man enkla spår eller gömmor åt till hunden själv kommer på vad som förväntas. Den äldre hunden brukar inte ha några problem med att förstå arbetet, fördelen här är att även den hund som börjar bli mindre rörlig får en uppgift som stimulerar hjärnan. Man kan alltid anpassa arbetet till förutsättningarna för den hund man har.