Specialsök innefattar allt där hunden söker efter något speciellt/specifikt. 

På grundkursen lär vi hunden att i laboratoriemiljö (plattform) söka och markera ett specifikt ämne (doftdiskriminering). Vi går vidare på golvbana för att sedan fortsätta med rumsök och ytsök. Den hund som har lärt sig en doft riktigt ordentligt brukar sedan inte ha några problem med att lära sig flera dofter.

Du kan också välja mellan olika inriktningar som ID-sök, vägglussök, kantarellsök, sök efter mobiltelefoner osv. 

På kursen kan du också välja att träna på djurdofter, för att öka intresset hos den unga jakthunden, här har vi också möjlighet att lära hunden att välja bort icke önskvärt vilt. Älghunden ska till exempel inte ta upp rådjur.

Fortsättningskursen vänder sig till er som redan har gått en grundkurs eller som har motsvarande kunskaper. I fortsättningskursen går vi in på specialisering, sökmönster med mera. Efter avslutad fortsättningskurs hoppas vi att ekipaget ska klara en certifiering på valt doftämne.

I allt specialsök är det viktigt att befästa den önskade doften ordentligt, hunden ska alltid söka och känna igen "sin" doft när du ger sökkommando.

Grundkurs
5 tillfällen.

Kursdatum
7, 14, 21, 28 maj samt 4 juni


På denna kurs kommer vi att ha max sex ekipage
Anmälan gör ni under fliken "Kontakt"

 

Yrkesutbildning

I yrkesutbildningen jobbar vi mot en operativ verksamhet eller bara mot en privat fördjupning av specialsök. Kursen kommer att fortgå under en längre tid där mycket egen träning krävs. Kursdatum gör vi upp med deltagarna.

På denna kurs kommer vi att ha max fyra ekipage.

Målbilden vi har på den här kursen är att ekipaget ska kunna certifiera sig för sök på sin speciella doft.