SÖK - specialsök

Sök och specialsök är ligger nära varandra men är trots det väldigt olika och det framför allt i arbetssättet.

Bland de ekipage som jobbar med specialsök hittar vi hundar som söker till exempel narkotika, vägglöss, pyroteknik, vapen eller till och med lik. Listan kan nästan göras oändlig. Om man är väldigt generell så pratar vi om hundar som är högt specialiserade, dom är utbildade på att söka ett eller flera ämnen i skiftande miljöer.

Sökhunden förknippar vi ofta med sök efter till exempel försvunna personer, eller bortsprugna djur (efterökshund). Sökhunden är inte specialiserade på ett sådant "smalt" område som specialsökshunden, sökhunden ska ju till exempel kunna söka efter en människa den aldrig har träffat. I bästa fall finns det en "smeller" på den saknade människan eller husdjuret som har försvunnit.