Nose Work är en sport för alla hundar.

I grundkursen lär vi hunden doften eukalyptus via golvbana och plattformsarbet. Vi skapar även driv och jaktlust.
I grundkursen förbereder vi ekipaget inför doftprov.
Vi kommer att igenom och lära hunden rumssök.
Startrutiner och koppelhantering kommer också att ingå i kursen.


 

Nose Work - Grundkurs

5 Kurstillfällen

Kursdatum
8, 15, 22, 29 maj samt 5 juni

Max fyra ekipage
Anmälan under fliken "Kontakt"