Nose Work är en sport för alla hundar.
I grundkursen lär vi hunden doften eukalyptus via golvbana och plattformsarbet. Vi skapar även driv och jaktlust.
I grund kursen förbereder vi ekipaget inför doftprov, vi går även igenom och lär hunden rumssök.

I fortsättningskursen går vi vidare med fordonssök och utomhussök.  

Vi kommer även att prata om hur dofter flyttar sig och hur man kan dra nytta av vinden.

Grundkurs i Nose Work


Max fyra ekipage