Doftämnen till självkostnadspris

Husapoteket

Vägglöss

Tomt rör
Rör med döda löss
Rör med levande löss
Feronom (kit)
 

Rök

Små rökstickor
Stora rökstickor
Puder

 

Pyroteknik

Bengaler
Nödbloss
Krut
 

Lik (ampull om 1ml)

Typ I  < 3 veckor
Typ II > 3 veckor
 

Övriga kemikalier

Lithium

                               Pris


50 kr
80 kr
100 kr
450 kr


5 kr
20 kr
400 kr60 kr
kr
kr


500 kr
500 kr


kr


Husapoteket innehåller många fler ämnen än de som är listade här. Har du önskemål så fråga, vi kanske redan har ditt ämne på lager och har vi det inte så gör vi allt för att skaffa det.